Prijzen

A-groepen
Geldprijzen voor de nummers 1 t/m 3
A-jeugd A-meisjes
1e prijs 200 150
2e prijs 150 100
3e prijs 100 50

Bij gelijk eindigen, ook als het om de eerste of tweede plaats gaat, worden de geldprijzen van de in geding zijnde plaatsen naar evenredigheid verdeeld. Tevens een trofee voor de nummers 1 t/m 6.

B- en C-groepen
Geen geldprijzen. Wel in alle B- en C-groepen een trofee voor de nummers 1 t/m 6.

Voor de mooiste partij in elke leeftijdscategorie wordt een schoonheidsprijs uitgeloofd. Deze prijzen worden bepaald door de persdienst.