Uitzendingen naar kampioenschappen 2009

Op het NK Jeugdschaak 2009 zijn de volgende uitzendrechten te verdienen:
Het volledige reglement kunt u hier downloaden (rechtermuisknop, opslaan als)

Uitzendingen 2009:

Beslissingswedstrijden en bepaling eindstand:
Er worden uitsluitend beslissingswedstrijden gespeeld als twee of spelers (speelsters) in punten gelijk eindigen op de eerste plaats, waarbij tevens geldt dat:

Artikel 7: Bepaling stand 1. De stand wordt allereerst op basis van punten opgemaakt. Als twee of meer spelers in een van de categorieŽn A-1 t/m C-2 met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt gehandeld als volgt:

1.1. Als twee spelers met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen, spelen ze een beslissingsmatch van 2 partijen met een speeltempo van 5 minuten per speler aangevuld met 2 seconden extra tijd per zet. Indien deze match gelijk eindigt, dan start na een pauze van 10 minuten en een nieuwe loting om de kleur een nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddel¨lijk beŽindigt en de winnaar jeugd- cq meisjeskampioen van Nederland is in de betreffende leeftijdscategorie. Bij deze serie snelschaakpartijen wordt na iedere serie van 2 partijen opnieuw geloot om de kleur. Het speeltempo voor deze sudden death snelschaakpartijen bedraagt: wit 5 minuten, en zwart 6 minuten aangevuld met 2 seconden per zet.

1.2. Als drie of meer spelers met een gelijk aantal punten op de eerste plaats eindigen, wordt hun volgorde bepaald door achtereenvolgens:

De volgorde wordt bepaald teneinde slechts de hoogst geŽindigde twee spelers toe te laten tot de in lid 1 bedoelde beslissingswedstrijden. De beslissingswedstrijden als bedoeld in lid 1 worden gespeeld op dezelfde dag als de laatste ronde van de reguliere jeugdkampioenswedstrijd. Het tijdstip voor aanvang wordt bepaald door de hoofdwedstrijdleider in overleg met het organisatiecomitť.

2. De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het schaakspel met uitzonderingen van de volgende bepalingen: De spelers zijn niet verplicht te noteren. In plaats daarvan zal de scheidsrechter die voor de betreffende partij verantwoordelijk is zulks doen; te allen tijde mogen de spelers dit notatiebiljet inzien; indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9, zal hij, indien dit door de Spelregels is voorgeschreven, zelf de zet die hij van plan is te spelen op dit notatieformulier schrijven.

3. In alle overige gevallen wordt de volgorde bepaald door achtereenvolgens: